Skip to content

Hvem jeg er:

Lang og variert erfaring med forhandling av ulike former for avtaler. Fra tidligere karriere i oljebransjen både som linjeleder og prosjektleder. Godkjent rettshjelper fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Jurist fra UiO, bestått Advokatkurset. Siviløkonom fra NHH. Spesialområder: Arv-og familierett, plan- og bygningsrett, arbeidsrett (-individuell og kollektiv), kontraktsrett (-spesielt i forbrukerforhold), selskapsrett, boligrett.

Våre Tjenester

Kontraktsrett-, forbrukerrett-, bygg- og entrepriserett

Alminnelig kontraktsrett. Forbrukerrett. Tvisteløsning i nemnd. Håndverkertjenester. Reklamasjon. Krav om prisavslag og erstatning. Bistand til utarbeidelse av avtaler og bistand ved tvist om forståelsen av avtaler. ...

Familierett, arv og skifte

Samboeravtale, ektepakt,skilsmisse. Gaver, forskudd på arv, testamenter. Forskjellen på "livsdisposisjoner" og disposisjoner med tanke på døden. Pliktdelsarv og testasjonsfrihet. Bistand til testament, skifteoppgjør (enten fullstendig eller delvis), fremtidsfullmakt. Tinglysning. Hva ...

Arbeidsrett.

Arbeidsavtaler, konkurranseklausuler, oppsigelse og avskjed.Arbeidstakers rettigheter- og bedriftens plikter. Når foreligger det virksomhetsoverdragelse. Krav til forsvarlig saksbehandling. Rett til å stå i stilling. Ugyldig oppsigelse og krav på erstatning. ...

Fast eiendom, plan- og bygningsrett

Fast eiendoms rettsforhold. Kjøp- og salg av eiendom. Leie- og tomtefeste. Arealplaner- og reguleringsplan. Byggesøknad, dispensasjonssøknad. Ekspropriasjon. Arealoverføring. Jordskifte. Gårdsoverdragelser.Servitutter og personlige rettigheter i fast eiendom. Løysingsretter. Tinglysing og sletting ...

Selskapsrett

Opprettelse (-stiftelse) av selskap. Selskapsavtaler for selskaper med delt ansvar og aksjonæravtaler. Boligselskaper.Styrets rolle-, plikter- og ansvar. Hvem kan handle på vegne av selskapet. Prokura- og fullmakter. ...

Offentlige anskaffelser

Juridisk kvalitetssikring og rådgivning. Lovlighetskontroll av prosessvalg, kvalifikasjonskriterier og utvelgelseskriterier. Innenfor eller utenfor anskaffelsesloven? Over eller under EØS-terskelverdiene? Blandede anskaffelser. Habilitetsspørsmål, innsynsrett og taushetsplikt. ...

Kontakt Oss


Aina Helene Tvengsberg

Advokat
  93 05 40 49
  advokat.aina@tvengsberg.no

Bjørn Erik Noren

Advokatfullmektig
  90 40 43 34
  bjornerik.noren@tvengsberg.no

    62 9414 00