Skip to content

Arbeidsrett.

Arbeidsavtaler, konkurranseklausuler, oppsigelse og avskjed.Arbeidstakers rettigheter- og bedriftens plikter. Når foreligger det virksomhetsoverdragelse. Krav til forsvarlig saksbehandling. Rett til å stå i stilling. Ugyldig oppsigelse og krav på erstatning.