Skip to content

Familierett, arv og skifte

Samboeravtale, ektepakt,skilsmisse. Gaver, forskudd på arv, testamenter. Forskjellen på “livsdisposisjoner” og disposisjoner med tanke på døden. Pliktdelsarv og testasjonsfrihet. Bistand til testament, skifteoppgjør (enten fullstendig eller delvis), fremtidsfullmakt. Tinglysning. Hva kan- og hva bør tinglyses.