Skip to content

Fast eiendom, plan- og bygningsrett

Fast eiendoms rettsforhold. Kjøp- og salg av eiendom. Leie- og tomtefeste. Arealplaner- og reguleringsplan. Byggesøknad, dispensasjonssøknad. Ekspropriasjon. Arealoverføring. Jordskifte. Gårdsoverdragelser.Servitutter og personlige rettigheter i fast eiendom. Løysingsretter. Tinglysing og sletting av tinglyste rettigheter i fast eiendom.