Skip to content

Kontraktsrett-, forbrukerrett-, bygg- og entrepriserett

Alminnelig kontraktsrett. Forbrukerrett. Tvisteløsning i nemnd. Håndverkertjenester. Reklamasjon. Krav om prisavslag og erstatning. Bistand til utarbeidelse av avtaler og bistand ved tvist om forståelsen av avtaler.