Skip to content

Offentlige anskaffelser

Juridisk kvalitetssikring og rådgivning. Lovlighetskontroll av prosessvalg, kvalifikasjonskriterier og utvelgelseskriterier. Innenfor eller utenfor anskaffelsesloven? Over eller under EØS-terskelverdiene? Blandede anskaffelser. Habilitetsspørsmål, innsynsrett og taushetsplikt.