Skip to content

Om meg

Autorisert rettshjelper fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet 2018​
Aktuelle områder for rettshjelp:

 • Fast eiendom, plan- og bygningsrett, byggekontrakter.
 • Arv- og familierett. Skifteoppgjør, testamente, ektepakt, fremtidsfullmakt. Skilsmisseoppgjør. Foreldreavtaler.
 • Arbeidsrett, arbeidsavtaler, lederkontrakter, bistand i tvister og forhandlinger om oppsigelse og avskjed.
 • Forbrukerrett. Reklamasjoner, krav om utbedring, prisavslag eller erstatning.
 • Gjeldsforhandlinger, frivillig- og tvungen gjeldsordning etter gjeldsordningsloven.
 • Erstatningsrett og forsikringsrett. Krav om forsikringsdekning.

Juridiske spesialfag:

 • Arbeidsrett (-kollektiv og individuell).
 • Bygg- og entrepriserett.
 • Ekspropriasjonsrett.
 • Offentlige anskaffelser.
 • Pant- og konkursrett.
 • Forsikringsavtalerett.
 • Skatterett.