Skip to content

Selskapsrett

Opprettelse (-stiftelse) av selskap. Selskapsavtaler for selskaper med delt ansvar og aksjonæravtaler. Boligselskaper.Styrets rolle-, plikter- og ansvar. Hvem kan handle på vegne av selskapet. Prokura- og fullmakter.